Mjesečni program za svibanj

18.05. 20h Opatijski trg – Refleksije sa SFeraKona

25.05. 20h Opatijski trg – Dizajn vizualnih komunikacija udruge i stvaranje plana i programa nastupa udruge na društvenim mrežama

30.05. 20h Jakšićeva 29/a – Ugošćujemo Trekkije iz Amerike